خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

راز نگهداری گل غوره ای

  • ۴۱
راز نگهداری گل غوره ای

گل غوره ای گیاهی از خانواده ی کاکتوس و چندساله است و از جذابیت های آن این است که برگها گوشتی و آبدار و به شکل دانه های تسبیح هستند و به همین دلیل به نام کاکتوس دانه تسبیحی نیز شناخته شده است.

گلدهی آن در تابستان اتفاق می افتد و گلهای به رنگ سفید و صورتی داشته و عطری شبیه به دارچین دارند. به دلیل داشتن شباهت به غوره برخی از افراد آن را با انگور اشتباه می گیرند اما باید دقت داشت که گیاهی سمی و غیر خوراکی است.

برنامه ی آبیاری گیاه غوره ای شبیه به سایر کاکتوس ها بوده و برگها قابلیت ذخیره کردن آب را در خود دارند و به همین علت در برابر کم آبی مقاوم است. این گل نیاز به غبارپاشی ندارد و اگر برگها شروع به پهن شدن کردند نشانه ی کمبود آبیاری می باشد.

گل غوره ای نسبت به گرما نیز مقاوم بوده و در هوای سرد برگها شروع به ریزش می کنند. نور غیر مستقیم و بسیار زیاد را دوست دارد و هرگز نباید در معرض نور مستقیم خورشید قرار گیرد. خاک مناسب رشد غوره ای باید ترکیبی از خاک کاکتوس و خاک باغچه بوده و زهکشی بالایی داشته باشد.

تکثیر گل غوره ای بسیار آسان و راحت است و از طریق قلمه ی ساقه و برگ انجام می شود. هم چنین می توان از طریق خوابانیدن قسمتی از ساقه ی گیاه در خاک آن را ریشه دار کرده سپس از گیاه مادری جدا نمود. رشد غوره ای کند بوده و در صورت زرد شدن برگ ها میزان آبیاری را کاهش دهید. 

ابزار وبمستر