خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

علائمی که نشان می دهد زنگ سیاه گندم در کمین است!

  • ۵۴
علائمی که نشان می دهد زنگ سیاه گندم در کمین است!

زنگ سیاه گندم یک بیماری شایع در خانواده ی غلات به شمار می آید. علائم آن اغلب بر روی ساقه و غلاف برگها ظاهر می شود و گونه های گندم، یولاف و چاودار را آلوده می کند. در اوایل یا اواسط بهار تاول هایی به صورت پراکنده و به رنگ نارنجی روی پهنه ی برگ و غلاف نمایان می گردد.

سپس با گسترش بیماری، تاول ها به یکدیگر متصل شده و روی ساقه و خوشک ها نیز ظاهر می شود. گیاهانی مانند زرشک معمولی و گونه های ماهونیا میزبان های زنگ سیاه هستند. استفاده از گیاهان میزبان و ارقام مقاوم به بیماری در کاهش اپیدمی زنگ سیاه بسیار موثر است.

به محض مشاهده ی اولین علائم بیماری مبارزه ی شیمیایی توصیه می شود. در صورت وجود اپیدمی بهتر است مبارزه با بیماری در مرحله ی سنبله انجام گیرد. نام علمی این بیماری Puccinia graminis می باشد و تقریبا در تمام مناطقی که غلات کشت می شوند می توان آن را یافت. 

ابزار وبمستر