خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

حضور مهندس حجت دهقانی در دوره آموزشی آشنایی با آفت سرخرطومی حنایی خرما

  • ۳۶
حضور مهندس حجت دهقانی در دوره آموزشی آشنایی با آفت سرخرطومی حنایی خرما

دوره آموزشی آشنایی با آفت سرخرطومی حنایی خرما، از تاریخ 9 مهر لغایت 10 مهرماه 1402 به مدت 2 ساعت، توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس برگزار گردید. در این دوره آموزشی مهندس حجت دهقانی، مسئول فنی داروخانه گیاهپزشکی باغبان جهرم حضور داشت. گفتنی است در پایان این دوره، گواهینامه جهت بهره مندی از مزایای دوره آموزشی به ایشان اعطاء گردید.

ابزار وبمستر