خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

هرس درختان عناب؛ چگونه و در چه زمانی؟

  • ۱۱۴
هرس درختان عناب؛ چگونه و در چه زمانی؟

بهترین زمان هرس در درخت عناب فصل زمستان می باشد و از آنجا که رشد عمودی نهال عناب از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا به همین منظور در سال های اولیه ی کشت قسمت هایی از ساقه هرس می شوند.

به طور کلی هرس عناب به شرایط منطقه ای کشت و نحوه ی کاشت بستگی دارد. هرس در درخت عناب به روش های مختلفی انجام می گیرد و نوع آن بسته به نیاز درخت تعیین می شود.

انواع هرس عناب شامل: جامی، شلجمی، دوکی و سندانی هستند. از آنجا که درخت عناب دارای سیستم خود تنظیمی بوده و هر ساله به طور متناوب باردهی دارد، لذا هرس باردهی تنها به منظور اصلاح فرم درخت و نه افزایش باردهی نیز صورت می گیرد. 

هرس عناب با اهدافی مانند: حذف شاخه های خشک شده و آفت زده، حفظ ارتفاع مناسب درخت، تولید پاجوش و جوان سازی درخت انجام می شود. هرس عناب هر ساله تکرار می شود تا هم رشد طولی تنه ی اصلی فراهم گردد و هم شاخه‌های جدید متناسب با تنه ی اصلی تولید شود. 

ابزار وبمستر