خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

هرس باردهی درختان زیتون؛ چه زمانی و چگونه؟

  • ۵۳
هرس باردهی درختان زیتون؛ چه زمانی و چگونه؟

جدول هرس باردهی در درختان زیتون را بر اساس شدت ملاحظه میفرمایید.

ابزار وبمستر