خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

کلی اطلاعات به درد بخور درباره درخت به: از بهترین زمان کاشت تا نیاز آبی و کوددهی!

  • ۸۶
کلی اطلاعات به درد بخور درباره درخت به: از بهترین زمان کاشت تا نیاز آبی و کوددهی!

بِه میوه ای از خانواده ی گل سرخیان با ارتفاع نسبتا کوتاه است و از نظر شکل ظاهری درخت، شبیه به سیب و گلابی می باشد. میوه ی به ابتدا سبز رنگ بوده و پس از رسیدن به رنگ زرد در می آید.

به با نام علمی Cydonia oblonga شناخته شده و کاشت آن با روش های مختلفی انجام می گیرد. تکثیر درخت به از طریق بذر، پیوند زدن، خوابانیدن، قلمه زنی و پاجوش امکان پذیر است.

مناسب ترین زمان برای کاشت به در فصل بهار، پس از گذراندن سرمای زمستان می باشد و نسبت به سرما مقاومت کمتری از خود نشان می دهد. درخت بِه، به نور کافی خورشید و فضای مناسب برای رشد ریشه نیاز دارد.

هنگام کاشت نهال بهتر است از کود دامی پوسیده استفاده شود و وزش باد یا سرمای بهاره وجود نداشته باشد. ph مناسب درخت بِه، بین 5/5 تا 7 گزارش شده و در خاک های عمیق و لومی بهترین عملکرد را خواهد داشت.

محدوده ی دمایی بین 5- تا 45 درجه را می تواند تحمل کند و روزانه به 6 تا 10 ساعت نور خورشید احتیاج دارد. از لحاظ نیاز آبی نیاز به آبیاری متوسط داشته و نسبت به کم آبی مقاوم نیست. جهت کوددهی آن گفته می شود که در سال اول کشت به کود نیاز ندارد. 

ابزار وبمستر