خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

میزان‌ تولید محصول خرما در برابر میزان شوری آب ‌و خاک

  • ۴۸
میزان‌ تولید محصول خرما در برابر میزان شوری آب ‌و خاک

حساسیت خرما به شوری در مراحل مختلف رشد، متفاوت است. در جدول ۱، میزان تولید محصول خرما در خاک ها و آب هایی با شوری مختلف را می توان مشاهده کرد.

ابزار وبمستر