خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

همه آنچه باید درباره ی لوبیا سیاه بدانید: از کجا آمده و به کجا می رود؟!

  • ۵۴
همه آنچه باید درباره ی لوبیا سیاه بدانید: از کجا آمده و به کجا می رود؟!

لوبیا سیاه یا black bean برای اولین بار در کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی تولید شد و سپس به سراسر جهان انتشار یافت؛ اما به دلیل ناشناخته بودن هنوز در سبد غذایی ایرانی ها قرار نگرفته است. این محصول در خاک های مرطوب به خوبی رشد می کند و آب و هوای گرم را ترجیح می دهد.

لوبیا سیاه برای رشد خود به نور زیاد نیاز دارد و شرایط سایه منجر به کاهش عملکرد محصول می‌گردد. اوایل بهار بهترین زمان برای کاشت لوبیا به حساب می آید. دمای جوانه زنی لوبیا سیاه 20 تا 25 درجه گزارش شده و امکان کاشت در گلدان را نیز دارد.

خاک های غنی و ترکیب با کمپوست و کود حیوانی جهت کاشت آن مناسب است و باید توجه کرد که این محصول نسبت به شرایط غرقاب و آب ایستادگی در پای ساقه و ریشه حساس است. بوته های لوبیا سیاه رونده هستند و به قیم نیاز دارند. نکته ی دیگر این است که این لوبیا در دمای پایین جوانه نمی زند و دمای نامناسب باعث مرگ جوانه می شود. 

ابزار وبمستر