خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

کمبود ریزمغذی ها چه بلایی سر نخل می آورد؟

  • ۵۹
کمبود ریزمغذی ها چه بلایی سر نخل می آورد؟

تأمین مواد غذایی مورد نیاز نخل خرما، با اسـتفاده از انواع کودهای ماکرو و میکرو، سبب افزایش کمی و کیفی محصول می شود. کمبود این عناصر که بــا علائم مشخصی همراه است (شکل های ۱ و ۲)، کاهـش محصول و در مواردی مرگ گیاه را به دنبال دارد.

ابزار وبمستر