خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

کنترل بیماری ها و آفات با رعایت بهداشت باغ در فصل پاییز

  • ۸۳
کنترل بیماری ها و آفات با رعایت بهداشت باغ در فصل پاییز

رعایت بهداشت باغ در کنترل عوامل بیماری زا و آفات گیاهی نقش بسزایی داشته و یکی از مهمترین اصول نگهداری از باغ می باشد. به طور کلی به اقداماتی که برای کاهش منابع بیماری و آفات انجام می‌شود، بهداشت باغ می گویند.

کاهش قدرت انتقال بیماری ها و آفات، کاهش جمعیت آنها و کاهش شدت خسارت همگی اهداف اصلی رعایت بهداشت باغ به شمار می روند. به عبارت دیگر با رعایت اصول بهداشت باغ می توان تا حد زیادی از خسارت احتمالی جلوگیری کرد و در کنترل بیماری ها و آفات موفق تر عمل نمود.

علاوه بر این با کنترل آفات و بیماری ها، هزینه‌های مبارزه با آنها کاهش می یابد. فصل پاییز در مستعد کردن باغ به آلودگی آفات و بیماری ها نقش مهمی دارد، زیرا همزمان با ریزش برگ ها بسیاری از بیماری ها و آفاتی که قادر به زمستان گذرانی در لابلای برگها هستند، بقای بیشتری خواهند داشت.

به طور مثال کنه ی تار عنکبوتی و عامل لکه سیاه سیب که در بین برگها زمستان گذرانی میکنند، با جمع آوری و حذف برگها در فصل پاییز از بین می روند. هم چنین میوه های باقی مانده روی درخت یا ریخته در کف باغ می توانند منبع مهمی در طغیان جمعیت آفات باشند که با حذف آنها تا حد زیادی آلودگی باغ کاهش می یابد. 

ابزار وبمستر