خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

غذای ملوان زبل را کی و چگونه بکاریم تا بهتر رشد کند و لذیذتر شود؟!

  • ۷۱
غذای ملوان زبل را کی و چگونه بکاریم تا بهتر رشد کند و لذیذتر شود؟!

اسفناج با نام علمی Spinacia oleracea از جمله گیاهانی است که تا حدودی نسبت به شوری مقاوم بوده و در خاک های شنی لومی به خوبی رشد می کند. ph مطلوب آن بین 6/5 تا 8 متغیر است و نسبت به اسیدیته ی خاک حساس می باشد.

کشت اسفناج در مناطق سردسیر، در فصل زمستان و در مناطق گرمسیر، در فصل پاییز انجام می شود. اسفناج در هر نوع خاکی قابلیت کشت دارد اما باید توجه داشت که خاک های خیلی سبک یا خیلی سنگین می توانند منجر به کاهش محصول شوند.

خاک غنی از مواد آلی بهترین نوع خاک جهت کشت اسفناج است. هم چنین ترکیب خاک با کود دامی پوسیده و ورمی کمپوست می تواند به رشد بهتر اسفناج کمک کند. 

ابزار وبمستر