خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

حضور مهندس حجت دهقانی در دوره آموزشی پرورش ماهیان خاویاری

  • ۲۰
حضور مهندس حجت دهقانی در دوره آموزشی پرورش ماهیان خاویاری
دوره آموزشی پرورش ماهیان خاویاری، از تاریخ 15 آبان لغایت 16 آبان ماه 1402 به مدت 1 ساعت، توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان برگزار گردید. در این دوره آموزشی مهندس حجت دهقانی، مسئول فنی داروخانه گیاهپزشکی باغبان جهرم حضور داشت. گفتنی است در پایان این دوره، گواهینامه جهت بهره مندی از مزایای دوره آموزشی به ایشان اعطاء گردید.

ابزار وبمستر