خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

حضور مهندس حجت دهقانی در دوره آموزشی اصول و مبانی پیمانکاری در ساخت گلخانه

  • ۲۴
حضور مهندس حجت دهقانی در دوره آموزشی اصول و مبانی پیمانکاری در ساخت گلخانه
دوره آموزشی اصول و مبانی پیمانکاری در ساخت گلخانه، از تاریخ 23 آبان لغایت 24 آبان ماه 1402 به مدت 6 ساعت، توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی برگزار گردید. در این دوره آموزشی مهندس حجت دهقانی، مسئول فنی داروخانه گیاهپزشکی باغبان جهرم حضور داشت. گفتنی است در پایان این دوره، گواهینامه جهت بهره مندی از مزایای دوره آموزشی به ایشان اعطاء گردید.

ابزار وبمستر