• 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

مزایای کشت گلخانه ای

  • ۳۵۹۲
ساختارهایی که برای افزایش بسیاری از گیاهان به وسیله بذر، قلمه و پیوند به کار می رود، دو دسته اساسی را شامل می شود: اول، ساختارهایی که دارای وسیله کنترل دما بوده و نور فراوانی نیز داشته باشند؛ مانند گلخانه و شاسی گرم که برای تنژیدن بذر یا ریشه دار  کردن قلمه به کار می روند. دوم، ساختارهایی که در آن ها گیاهان جوان و حساس برای پایدار شدن در برابر سرما و آماده شدن برای انتقال به مزرعه یا باغچه، نگهداری می شوند؛ برای این منظور شاسی سرد و سایبان مناسب می باشند. در بعضی از مواقع سال و برای برخی از انواع گیاهان می توان از گلخانه و شاسی سرد برای هردو منظور گفته شده استفاده کرد.

گلخانه عبارت از ساختاری است که در آن گرما، رطوبت، نور و میزان گاز کربنیک قابل کنترل کردن است. درون آن گیاهان را می توان در تمامی سال، به ویژه خارج از فصل، پرورش داد، برخی از محصول ها را پیش رس کرد و یا قادر بود برای تمام یا قسمتی از سال، گیاهان را در آب و هوای مناسب نگهداری نمود. در حال حاضر بخش عمده محصولات با ارزش باغبانی در گلخانه ها پرورش می یابد .امکان پرورش محصولات مختلف بدون وجود محدودیت زمانی و مکانی، رعایت صرفه جویی در مصرف نهاده های کشاورزی و نیز افزایش کمی و کیفی محصولات تولیدی در مقایسه با روش سنتی موجب شده که پرورش گلخانه ای فعالیتی سود آور باشد. در چند دهه اخیر استفاده از طرح ها، روش ها و مواد جدید، همچنین افزایش اتوماسیون گلخانه ها، سود حاصل از پرورش گلخانه ای را برای تولیدکنندگان به نحو چشمگیری افزایش داده است. صنعت گلخانه داری چند سالی است که به طور وسیع وارد ایران شده و پتانسیل رشد آن به دلیل شرایط مساعد آب و هوایی بسیار بالا می باشد.  مهمترین مزیت تولیدات گلخانه ای نسبت به تولید در فضای باز عبارتند از:  اشتغال زایی بالا، مصرف آب کم و افزایش تولید در واحد سطح.

مشکلی که همیشه در کشور ما وجود داشته است فاصله ی بین تحقیقات و صنعت می باشد. علی رغم اینکه از لحاظ تئوری پژوهشگران کشورمان توانسته اند به یافته های خوبی در زمینه ی گلخانه های هوشمند دست یابند، اما از یافته های آنها در بالا بردن عملکرد استفاده نمی شود. به عبارت دیگر با اینکه از لحاظ علمی سیستم های مورد استفاده در گلخانه ها رشد زیادی کرده اند، اما به دلیل پایین بودن کارایی گلخانه داران، کاربرد آنها را در گلخانه های کشور شاهد نیستیم.