خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

استخر آب در باغ مرکبات

  • ۱۰۹۸

در زیر تصویر یک استخر ذخیره آب را در یکی از باغات شهرستان جهرم (واقع در استان فارس) مشاهده می کنید:

ابزار وبمستر