خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

بیماری گموز مرکبات در جهرم

  • ۱۳۳۷

در زیر تصویر یک درخت دارای بیماری گموز را در یکی از باغات شهرستان جهرم (واقع در استان فارس) مشاهده می کنید:

ابزار وبمستر