خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کاشت نهال مرکبات در زمین

  • ۱۱۷۷

در زیر تصویر، کاشت نهال مرکبات در یک زمین از پیش آماده شده را در یکی از باغات شهرستان جهرم (واقع در استان فارس) مشاهده می کنید:

ابزار وبمستر