خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

پوستر: پسیل آسیایی مرکبات

  • ۱۱۱۴

در زیر تصویر یک اطلاعیه ترویجی را در مورد آفت پسیل آسیایی مرکبات مشاهده می کنید:


ابزار وبمستر