خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

گل لاله و باغ انگور

  • ۹۱۲

در زیر تصویر رویش گل را در تاکستان (انگور) را در یکی از باغات شهرستان جهرم (واقع در استان فارس) مشاهده می کنید:

ابزار وبمستر