خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

آیا گیاهان جیغ می زنند؟!

  • ۷۵۸

دانشمندان متوجه شده اند هنگامی که حشرات به گیاهان هجوم می برند، جیغ شیمیایی پخش می کنند و به شکارچیان آگاهی می دهند تا آفتهای مهاجم را از بین ببرند.

پژوهشگران اداره کشاورزی امریکا در گینرویل فلوریدا به دستگاه دفاعی پیشرفته ای در گیاه ذرت پی برده اند که وقتی کرم پروانه برگهای آن را می جوند زنبورها با علائم شیمیایی حاصل از گیاه مورد هجوم جذب آن میشوند و تخمهای خود را در لارو کرم میگذارند تا وقتی نوزاد زنبور از لارو تغذیه کند لارو از بین میرود
جیــــغ شیمیایی کاملا" اختصاصی است و تنها پس از مخلوط شدن بزاق کرم پروانه با بخش خراب شده برگ تولید میشود اگر برگ به نحو دیگری بریده شود همان علامت شیمیایی تولید نمیشود ، گیاه سالم هم علامت نمیدهد به این ترتیب معلوم میشود زنبور چگونه کرم پروانه را در کشتزار بزرگ پیدا میکند لوبیا ، سویا ، گیاه پنبه و شاید خیلی از گیاهان دیگر از همین وسیله دفاعی بر ضد آفت بهره میگیرند یکی از کارشناسان میگوید با تقویت و بهبود این واکنش طبیعی در گیاهان ، شاید بتوانیم نیاز برای حشره کش ها را از بین ببریم یا کم کنیم که به محیط زیست زیان نرساند د مثلا" دانشمندان شاید بتوانند گیاهانی با خصلت ویژه با انتقال ژنهای خاص پرورش دهند که تولید این ماه شیمیایی را زیادتر کند.

ابزار وبمستر