خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

استفاده صحیح از کود دامی

  • ۷۶۶

مقدار مورد استفاده از کودهای دامی برحسب نوع کود و شرایط آب و خاک می تواند متفاوت باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر فیلم را از (+اینجا) دانلود کنید.

ابزار وبمستر