خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

راهنمای کامل احداث باغ دیم

  • ۷۸۳

دیم‌کاری نوعی کشاورزی مخصوص مناطق خشک است که در آن تنها بارش‌های آسمانی تامین‌کننده آب موردنیاز زمین است. فیلم را از (+اینجا) دانلود کنید.

ابزار وبمستر