خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

بهترین کود برای رشد سریع گیاهان

  • ۲۴۴۷
بهترین کود برای رشد سریع گیاهان

برای اینکه گیاه بتواند در سریع ترین زمان رشد کند، باید عناصر مورد نیاز آن را به طور کامل در اختیارش قرار دهیم، این عناصر عبارتند از:

یک) ماکروها (درشت مغذی یا ضروری): کربن، نیتروژن، هیدروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، گوگرد

دو) میکروها (ریز مغذی یا غیر ضروری): آهن، منگنز، روی، بر، مس، مولیبدن، کلر، سدیم، سیلیسیم

گیاه در تمامی مراحل به این عناصر به نسبت های متفاوتی نیاز دارد. زمانی گیاه میتواند به بهترین سرعت رشد خود برسد که سبزینگی بالایی داشته باشد، زیرا هر چه سبزینگی گیاه بیشتر باشد میزان غذا سازی بالاتری دارد. از این رو در مراحل ابتدایی رشد باید از کودهایی استفاده شود که دارای نیتروژن، کلسیم، منیزیم، گوگرد و آهن باشند.

نیتروژن: این عنصر جزء اصلی بسیاری از اجزای سلول گیاهی از جمله کلروفیل هاست. کلروفیل نقش اساسی در سبزینگی گیاه  و متقابلا در فتوسنتز را دارد از این رو نیتروژن را میتوان اصلی ترین عنصر در سرسبزی گیاه دانست.

کلسیم: این عنصر در گیاه نقش ساختمانی دارد و دیواره سلولی را می سازد.

منیزیم: یون های منیزیم در سلول های گیاهی نقش ویژه ای در فعال سازی آنزیم های دخیل در فتوسنتز را دارد. همچنین منیزیم بخشی از ساختمان حلقوی مولکول کلروفیل است.

گوگرد: نقش گوگرد بسیار مشابه با نقش نیتروژن در گیاه می باشد، زیرا هر دو جزء اصلی پروتیین ها هستند و در سبزینگی گیاه بسیار حائز اهمیت می باشند.

آهن: نقش آهن نیز بسیار به نقش منیزیم در گیاه شبیه است. زیرا آهن در ساخت برخی از کمپلکس های کلروفیل در کلروپلاست ضروری است.

منبع: خدمات کشاورزی آبان

ابزار وبمستر