خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

معرفی درختچه های بهار گل

  • ۷۰۷

کاملیا:گل زیبای کاملیا یا چای زینتی بومی کشور ژاپن است. نیاز به سایه دارد و در زمستان برای جلوگیری از ریزش گلها باید مقداری کود فسفره به آن اضافه نمود.

یاس زرد:اول بهار گلهای زرد و خوش بویی میدهد و بعد از گلدهی باید سرشاخه ها هرس شوند.

.به ژاپنی:از اواسط اسفند تا اواسط فرودین گل می دهد و بعد از آن گلها تبدیل به میوه هایی بسیار ترش مزه میشوند.

اسپیره


بداغشاهپسند درختی


رز رونده
ابزار وبمستر