خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کلینیک تخصصی و داروخانه گیاهپزشکی | تاسیس: ۱۳۹۳

معرفی درختچه های بهار گل

  • ۲۶۰۳

کاملیا:گل زیبای کاملیا یا چای زینتی بومی کشور ژاپن است. نیاز به سایه دارد و در زمستان برای جلوگیری از ریزش گلها باید مقداری کود فسفره به آن اضافه نمود.

یاس زرد:اول بهار گلهای زرد و خوش بویی میدهد و بعد از گلدهی باید سرشاخه ها هرس شوند.

.به ژاپنی:از اواسط اسفند تا اواسط فرودین گل می دهد و بعد از آن گلها تبدیل به میوه هایی بسیار ترش مزه میشوند.

اسپیره


بداغشاهپسند درختی


رز رونده
ابزار وبمستر