خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

آماده سازی باغ و زمین برای سال آینده

  • ۵۳۵

بعد از عملیات برداشت باید درختان را برای گذراندن بدون آسیب و مقاوم در برابر سرمای زمستان و شروع فصلی جدید بدون آفت و بیماری آماده ساخت. ما به چند عملیات که لازم است در باغات انجام شود اشاره ای کرده ایم.

محلول پاشی فروت ست و جلوگیری از سال آوری: به طور کلی تمامی عناصر در پیشگیری از سال آوری تاثیر دارند اما سه عنصر نیتروژن، بُر و روی تاثیر چشمگیری روی این عارضه دارند.

جمع آوری برگ ها: جمع آوری برگهای کف باغ در پاییز و زمستان باعث کاهش چشمگیر بیماریهای لکه سیاه سیب، لکه سیاه(آنتراکنوز) گردو، لکه آجری بادام، سنگ صنوبر، بید انجیر در باغ می شود.

جمع آوری میوه های آلوده: جمع آوری میوه های آلوده نیز درکاهش آفات مگس میوه مدیترانه ای، زنبور مغزخوارپسته، زنبورطلایی مغزخوار پسته، مگس زیتون بسیار موثر است.

استفاده از کود دامی: به دلیل پوسیده نبودن کودهای دامی و استفاده بهینه از زمان بهتر است در فصل پاییز آن را با یک شخم سطحی وارد خاک کرد تا در این مدت هم کامل پوسیده شوند و هم عملیات ضد عفونی بر روی آن انجام شود. همچنین می‌توان در اواخر فصل زمستان یا اوایل فصل بهار از کودهای مرغی پلت شده که عاری از هرگونه بیماری و آفت می باشند و با مواد مغذی غنی شده اند، استفاده کرد.

ضد عفونی کردن باغ: بعد از جمع آوری بقایای گیاهی و اضافه کردن کود باید خاک و درختان را عاری از آفت و بیماری کرد. برای انجام این کار باید از سموم ترکیبات مسی هم در خاک و هم به صورت سم پاشی، گوگرد در تمام سطح زمین، تیوفانات متیل در خاک و کاپتان به صورت سم پاشی درختان، دیازینون پودری در خاک و مایع به صورت سم پاشی و از محافظ های تنه که به صورت رنگ به تنه درخت زده می‌شود یا از گونی نخی که با سموم آغشته شده اند استفاده کرد. همچنین باید هرس شاخه های خشک و کرم زده را انجام داد تا آفاتی که در این قسمت ها زمستان گذرانی می کنند از بین بروند.


منبع: خدمات کشاورزی آبان

ابزار وبمستر