• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

ماهنامه جوانه | شماره اول | فروردین 98

  • ۱۴۹۱

با استعانت از خداوند متعال نخستین شماره نشریه علمی "جوانه" منتشر شد. این مجله با همت جمعی از کارشناسان خدمات کشاورزی دانش بنیان باغبان چاپ شده است. آنچه "جوانه"  را از سایر نشریه ها متمایز می کند، در وهله نخست نگاه کاربردی است که در تهیه مطالب نقش داشته اند، و دوم ساختار ویژه هیات تحریریه این نشریه است که به یاری پروردگار در شماره های آتی بیشتر در مورد آن سخن خواهیم گفت. تاکید می کنم که درهای نشریه "جوانه" به روی همه کشاورزان و محققین این عرصه باز خواهد بود و همه ی کسانی که به همکاری در این زمینه تمایل داشته باشند می توانند با هیات تحریریه مجله تماس بگیرند.

و من الله التوفیق | حجت دهقانی | سردبیر نشریه جوانه

برای دانلود نخستین شماره نشریه علمی "جوانه" روی تصویر زیر کلیک کنید.