• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کشاورزی با کمک قارچ‌ها

  • ۹۲۰


یک اشتباه بزرگ انسان این است که گاهی قارچ‌ها، این پادشاهان حیات، را به دست فراموشی می‌سپارد! از کاربرد‌های رایج قارچ‌ها استفاده از آن برای مبارزه با سرطان، مبارزه با افسردگی و تهیه غذاهای لذیذ می‌باشد؛ قارچ‌ها تخمدان ارگانیسم‌های قارچی گسترده که اغلب آن‌ها در زیرزمین و به شکل میسیلیوم ( Mycelium) وجود دارند، می‌باشند. دانشمندان این شبکه‌های میسیلیان را به ریشه گیاهان برای افزایش مقاومت آن‌ها در برابر کم آبی‌های شدید تزریق می‌نمایند، که در غیر اینصورت گیاه نابود خواهد شد.

قارچ‌شناسی به نام پائول استامیتس (Paul Stamets) قارچ‌های مفید را با علوفه‌های گاوی ترکیب نموده به طوریکه باکتری‌های مضر قبل از اینکه به منابع آب برسند توسط قارچ‌ها جذب می‌شوند. همچنین، استامیتس، اختراع دیگری تحت عنوان آفت‌کش قارچی را برای از بین بردن آفت‌ها بدون استفاده از مواد شیمیایی مضر ثبت نموده است.