خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

خاک مناسب درخت گلابی

  • ۴۲۳
خاک مناسب درخت گلابی

درخت گلابی از درخت های است که نسبت به نوع خاک خیلی مشکل پسند است. برای اینکه گلابی، میوه خوب بدهد بیشتر به خاک قابل نفوذ در قشر زیرین نیاز دارد. خاک نباید آهک فراوان داشته باشد. درخت گلابی خاکهای رسوبی و زمین های توربی که عمل آمده باشند و زمین های با خاک دستی را دوست دارد.

ابزار وبمستر