خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

خاک مناسب درخت خرما

  • ۶۶۷
خاک مناسب درخت خرما

خرما به شوری و خشکی خاک مقاوم است و در انواع خاکها قادر به زندگی است؛ با وجود این بعضی از گونه ها خاک های سنگین و پاره ای دیگر خاک های سبک را بهتر می پسندند.


ابزار وبمستر