خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

Alla Pugacheva - Million alyh roz

  • ۱۹۸

 

 

ظاهرا این شعر بر طبق یک داستان واقعی سروده شده است. بر اساس این داستان، نیکو پیروسمانی نقاش گرجی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، عاشق دختری به نام مارگاریتا می شود. مارگاریتا بازیگر یک گروه تئاتر دوره گرد از فرانسه بوده است. ابراز عشق بی حد و حصر از سوی نیکو و بی توجهی مارگاریتا، نقاش را به جنون می کشاند. مردمان تفلیس می گویند این عشق بدانجا رسید که نقاش گونه های خود را بر جای پاهای بازیگر می سایید. در نهایت نیکو تصمیم خود را می گیرد و خانه، تابلو ها و کل دارایی خود را فروخته و چندین ارابه پر از گل های گوناگون تهیه می کند و ارابه ها را مقابل اقامتگاه مارگاریتا می برد. بازیگر از پنجره ارابه های پر از گل را می بیند و خود را به نقاش رسانده و برای اولین و آخرین بار او را می بوسد. چند روز بعد مارگاریتا به همراه گروه تئاتر برای همیشه تفلیس را ترک می کند.

"ترجمهٔ فارسی"

روزی یک مرد هنرمندی بود

خانه و بوم نقاشی خود را داشت

اما عاشق یک بازیگر زن بود

کسی که گل ها را خیلی دوست میداشت

برای همین مرد خانه ش را فروخت

نقاشی ها و سقف بالای سرش را هم فروخت

و با تمام آن پولها

دریایی مملوء از گل خرید

یک میلیون، یک میلیون و یک میلیون گل سرخ

از پنجره، پنجره و پنجره ای که تو آنها را به نظاره بنشینی

آن مرد، کسی که عاشق بود، صمیمانه و صادقانه عاشق بود،

تمام زندگییش را به خاطر تو تبدیل به گل ها کرده

صبحی که در کنار پنجره از خواب برخواهی خواست

ممکن است که هوش از سرت برود؟

مانند امتداد ِ یک رویا

همه جا غرق در گل است

روحت به لرزه در خواهد آمد

کدام میلیونری چنین حیله ای/کار احمقانه ای کرده است؟

اما دقیقا زیر پنجره ای که نفس میکشی

یک هنرمند ِ فقیر ایستاده است

یک میلیون، یک میلیون و یک میلیون گل سرخ

از پنجره، پنجره و پنجره ای که تو آنها را به نظاره بنشینی

آن مرد، کسی که عاشق بود، صمیمانه و صادقانه عاشق بود

تمام زندگییش را به خاطر تو تبدیل به گل ها کرده

ملاقات بسیار کوتاه بود

شب هنگام قطاری او – بازیگر زن – را به دوردست ها برد

اما در تمام زندگی او –آن بازیگر – همواره

یک موسیقی ِ دیوانه کننده از گل های سرخ وجود داشت

مرد هنرمند تنها زندگی کرد

سختی های بسیاری را تاب آورد

اما در تمام طول زندگی اش

فضایی ( میدانی ) پر از گل – های سرخ – داشت

 

ابزار وبمستر