خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

فیلم تاریخ مصور محیط زیست؛ از دیروز تا امروز

  • ۲۳۳
فیلم تاریخ مصور محیط زیست؛ از دیروز تا امروز

اوائل دهه‌ی هفتاد میلادی با اوج گرفتن مباحث زیست‌محیطی همراه شد و سازمان ملل متحد را بر آن داشت تا برای افزایش آگاهی مردم و همچنین ترغیب دولت‌ها به اتخاذ تصمیماتی در مقابله با تخریب ‌زیست‌محیطی یک روز را به نام محیط زیست در تقویم ثبت کند. این روز به مرور زمان بدل به فراخوانی شد برای نجات طبیعت و البته انسان.

ابزار وبمستر