• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

تاریخ مصور محیط زیست

  • ۱۰۸۱
تاریخ مصور محیط زیست

اوائل دهه‌ی هفتاد میلادی با اوج گرفتن مباحث زیست‌محیطی همراه شد و سازمان ملل متحد را بر آن داشت تا برای افزایش آگاهی مردم و همچنین ترغیب دولت‌ها به اتخاذ تصمیماتی در مقابله با تخریب ‌زیست‌محیطی یک روز را به نام محیط زیست در تقویم ثبت کند. این روز به مرور زمان بدل به فراخوانی شد برای نجات طبیعت و البته انسان.