خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

بیماری کپک خاکستری انگور

  • ۴۹
بیماری کپک خاکستری انگور

کپک خاکستری نوعی بیماری قارچی است که بر روی بسیاری از گونه‌های گیاهی، ظاهر می شود. اگرچه معروف‌ترین میزبان آن درختان و میوه های انگور هستند. قارچ عامل این بیماری در گیاه پوشش خاکستری سست و شکننده‌ای به وجود می‌آورد. برای مبارزه با این بیماری، استفاده از قارچ‌کش‌های مسی توصیه می گردد. البته روی گیاهانی که در معرض کپک خاکستری هستند، به ندرت از روش شیمیایی استفاده می شود. بیشتر قارچ کش ها نقش پشتیبانی دارند‌.

ابزار وبمستر