خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

آفت سوسک چوب خوار

  • ۲۱۸
آفت سوسک چوب خوار

آفت سوسک چوبخوار قادر است درختانی که دچار کمبود مواد غذایی هستند را از دور تشخیص دهد؛ بنابراین استفاده از کود سولفات پتاسیم شرط اساسی در کنترل این آفت است، به طوری که عدم کاربرد پتاسیم، سایر روش های مبارزه را بی اثر می کند.

جمع آوری شاخه های خشکیده و علف های هرز باغ و هم چنین هرس قسمت های خشک درختان نیز از روش های مبارزه با این آفت است. از آنجایی که دوره تخم‌ریزی سوسک چوبخوار طولانی است و لارو نیز داخل بافت چوبی است، نه تنها سمپاشی تأثیری ندارد، حتی ممکن است با از میان بردن دشمنان طبیعی باعث طغیان آفت نیز شود.

ابزار وبمستر