خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

بیماری سفیدک پودری یا سطحی

  • ۱۲۷
بیماری سفیدک پودری یا سطحی

سفیدک سطحی، یکی از انواع بیماری‌های درختان است. این نوع بیماری در اثر نوعی قارچ ایجاد می‌شود. بیماری از یک نقطه آغاز شده و به تدریج به تمام گیاه سرایت کرده و گسترش می‌یابد. شکل ظاهری برگ در بیماری سفیدک سطحی، سفید رنگ شده و حالتی مشابه پاشیده شدن آرد بر روی برگ به وجود می‌آید و تشخیص آن آسان است.

قبل از هر چیزی باید اول ببینید که گیاه شما واقعا سفیدک پودری گرفته یا شپشک آرد آلود؟ اغلب شپشک آردآلود را با سفیدک پودری اشتباه میگیرند. سفیدک پودری یک نوع قارچ است که روی سطح برگها و ساقه های گیاهان را پوشش میدهد و مثل این میماند که روی گیاه پودر سفید رنگی پاشیده شده، اما شپشک آردآلود شبیه پنبه ای است که روی آن آرد پاشیده باشید و روی ساقه و معمولا زیر برگ گیاهان و همراه با موجوداتی که به آن شپشک میگویند، یافت میشود. در مان این دو کاملا متفاوت می باشد.

گیاهانی که بیشتر به سفیدک مبتلا می شوند، عبارت اند از: انگور، گندم، سبزیجات ،گل رز (که در اثر مبتلا شدن، برگ و سایر قسمت‌های گیاه با پوشش پودری سفید رنگی پوشانده می‌شود. در صورت بیماری شدید، گیاهان ممکن است کوتاه شده، و برگ‌ها پیچ خورده و بریزد.)، هلو، خیار، توت و توت فرنگی

میتوانید با هرس و قطع کردن ساقه و برگهای آلوده شده از انتشار زیاد آن بکاهید یا حتی اگر گیاهی شدید دچار این بیماری شده را کاملا حذف کرده و از بین ببرید و شاخه های گیاه را بسوزانید و بقیه گیاهان مجاور را سمپاشی کنید.

یکی از راهای پیشگیری سم پاشی است که قارچ کشهای مختلفی را میتوانید استفاده کنید. مثل بردوفیکس ۱۰ در ۱۰۰۰ هر هفته (تا از بین رفتن قارچها) تکرار شود؛ هرچند گیاهی که خیلی آلوده باشد حتی با سمپاشی هم نمیتوانید درمانش کنید و همانطور که گفته شد، گیاهان خیلی آلوده را بهتر است حذف کنید.

ابزار وبمستر