خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

آفت مینوز مرکبات

  • ۱۹۸
آفت مینوز مرکبات

مینوز حشره‌ ای است که در مناطق گرمسیر و در تمام فصل‌های سال فعالیت دارد. حشرات کامل تخم‌های خود را در سطح زیرین برگ و در داخل پارانشیم قرار می‌دهند. لارو آن زیر اپیدرم برگ از پارانشیم سبز رنگ برگ و سرشاخه‌های جوان چوبی نشده تغذیه می‌نماید. مسیر حرکت لارو مارپیچی است. در اثر تغذیه لارو برگ‌ها، پیچیدگی پیدا می‌کنند و سطح سبزینه برگی کاهش می‌یابد. پس از آن لارو خود را به حاشیه برگ می‌رساند، لبه برگ را تا می‌زند و یک محفظه شفیرگی درست می‌کند و بعد تبدیل به شفیره می‌شود. سپس از محفظه شفیرگی به صورت حشره کامل خارج می‌شود. دورهٔ لاروی حشره بین ۴٫۵ تا ۲۳ روز است و دورهٔ شفیرگی ۵ تا ۲۴ روز به طول می‌انجامد. طول دورهٔ زندگی یک نسل آفت در شرایط مساعد ۱۲ تا ۳۰ روز می‌تواند باشد.

از راه های کنترل این آفت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

یک) بایستی تمام منافذ موجود در گلخانه با توری های مناسب که از ورود پروانه ها و آفت به داخل گلخانه جلوگیری می کنند، بسته شود.

دو) استفاده از نشاء های سالم و حذف کامل بقایای گیاهان و میوه های قدیمی و علفهای هرز.

سه) از تله های نوری نیز میتوان برای از بین بردن آن، به خصوص حشرات بالغ استفاده کرد.

نکته قابل توجه، در سم پاشی گیاه، در زمان آلوده شدن به مینوز این است که فقط و فقط باید قسمت های آلوده گیاه و یا لارو ها سم پاشی شوند و از سم پاشی کل درخت یا بوته خودداری شود. دلیل آن اینست که ممکن است باقی حشرات مفیدی که حتی کمک به کم شدن این آفت میکنند، نیز از بین برود و در واقع کنترل بیولوژیک طبیعی نیز کم شود.

ابزار وبمستر