خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

آفات انگور

  • ۱۱۲
آفات انگور

در کلیه مناطق پرورش انگور ریشه، تنه، شاخه، برگ و میوه در معرض حمله احتمالی حشرات قرار دارد. اگرچه ممکن است گونه‌های خاصی از حشرات ایجادکننده خسارت در مناطق مختلف انگور متغیر باشد، اما در شکل و نوع خسارات آن‌ها شباهت قابل‌توجهی وجود دارد.

آفات انگور شامل: شته مو (Phylloxera)، زنجرک ها (Leafhoppers)، ساقه خوارها (Borers)، شپشک های آرد آلود (Mealybugs)، زنجره ها (Leaf folders)، کرم‌های قطع کننده (Cutworms) و انواع شته (Aphids) می‌باشند.

بسیاری از گونه‌های کنه‌، که جزء حشرات نیستند، نیز موجب آلودگی‌هایی نیز بر روی انگور می‌باشند. کنه در خانواده عنکبوتیان (Arachnid) قرار دارند. در برخی موارد، یک آفت باعث آسیب به تاک یا میوه نمی‌شود، بلکه آن را آلوده و ضعیف می‌کند. سوسک‌هایی وجود دارند که می‌توانند در خوشه، در زمان نزدیک به برداشت فعالیت کنند، در صورت تماس و مواجه‌شدن با انگور، باعث ایجاد تغییر رنگ در فراورده‌های انگور می‌شوند. مشکلات مشابهی نیز می‌تواند در مورد مصرف انگور به‌صورت تازه خوری وجود داشته باشد، هنگامی‌که حشرات بر روی خوشه‌ها قرار می‌گیرند، امکان جابه‌جایی آن‌ها به بازار می‌باشد ولی موجب کاهش بازارپسندی انگور می‌شود.

منبع: تجارت سبز آبان

ابزار وبمستر