خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

آفت زنجرک انگور

  • ۱۷۵
آفت زنجرک انگور

آشنایی با زنجرک انگور

زنجرک ها آفات بسیاری از محصولات زراعی هستند و ازآنجا که میزبان متنوع و زیادی دارند، ریشه‌کن کردن آن‌ها از تاکستان دشوار می‌باشد. زنجرک ها از طریق سوراخ کردن اپیدرم، از شیره سلولی تغذیه می‌کنند. در طی این فرایند که شامل تبادل مواد غذایی بین آفت و گیاه می‌باشد، این حشرات به‌عنوان ناقل برخی ارگانیسم‌های بیماری زا عمل می‌کند و دارای خسارات ثانویه سنگین‌تر می‌باشد، مهم‌ترین آن‌ها بیماری پیرس می‌باشد.

علائم تغذیه از برگ شامل لکه‌های کلروز کوچک بر روی برگ‌ها می‌باشد که منجر به کلروز عمومی یا علائمی مانند ویروس پیچ‌خوردگی برگ می‌شود و همچنین قرمز شدن زاویه‌ای روی برگ‌ها نیز صورت می‌گیرد.

کنترل زنجرک در باغ انگور

حذف برگ‌های پایینی درخت اولین گام برای مبارزه و کنترل هجوم زنجرک ها به باغ‌های انگور می‌باشد، زیرا این مکان جایی است که زنجرک ها اقدام به تخم‌گذاری می‌کنند. کنترل زنجرک ها نیز می‌تواند از طریق استفاده از حشره‌کش‌ها انجام گیرد، به‌طوری‌که پیروتروئیدها گزینه‌ای هستند که سال‌هاست مورداستفاده قرارگرفته است.

همچنین باسیلوس توریینگنسیس، یک باکتری می‌باشد که مواد شیمیایی تولید ‌کند که موجب مختل کردن سلول‌های موجود در روده حشرات می‌شود.

حشره‌کش‌های سنتزی مانند ارگانوفسفات ها نیز مورداستفاده قرار می‌گیرند، اما به نظر می‌رسد که این آفات را در طولانی‌مدت به‌طور کل از بین می‌برد که دلیل محدود کردن استفاده از این سموم می‌باشد. همچنین تحقیقاتی در مورد عوامل مؤثر در کنترل این آفت به روش بیوکنترل انجام‌شده است، مانند زنبورها، که ممکن است جزئی از سیستم‌های مدیریت آفات قرار گیرند.

منبع: تجارت سبز آبان

ابزار وبمستر