خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

بیماری لب شتری هلو

  • ۲۷۵۵
بیماری لب شتری هلو

بیماری لب شتری هلو یا پیچیدگی برگ هلو، یک بیماری قارچی است که عامل بیماری، قارچ Taphrina نام دارد. این قارچ در درختاتی مانند هلو، شلیل، زردآلو و بادام ایجاد بیماری میکند، اما بیشتر به لب شتری هلو معروف است.

زمستان گذرانی قارچ روی فلس جوانه ها، شاخه ها و سرشاخه های آلوده صورت گرفته، در بهار با بارش باران شسته شده و روی جوانه های برگ قرار می گیرد. با فراهم شدن محیط مساعد این قارچ جوانه زده و آلودگی شروع می شود.

اولین نشانه های این بیماری، در بهار به شکل لکه های زرد متمایل به قرمز روی برگ های در حال رشد بروز پیدا می کند. محل این لکه ها در برگ به تدریج ضخیم و چین خورده شده و در نهایت موجب پیچیدگی برگ می شود. بخش هایی از برگ در محل لکه ها چین دار، ترد و شکننده شده و ممکن است در سطح آنها لایه ای سفیدرنگ از اسپور( اندام زایشی قارچ) تشکیل شود.

 فاز دوم رشد اندامهای قارچی روی برگ‌ها تابستان و پاییز است. بیماری در مکان‌های سرد و مرطوب بیشتر از مکان‌های گرم وخشک وجود دارد.

و اما راه های کنترل و درمان؛

انتخاب پایه و پیوندک سالم و ارقام مقاوم

جمع آوری و از بین بردن شاخ و برگ های آلوده

سم پاشی های دوره ای به ویژه با قارچ کش های مسی با غلظت بالا

ابزار وبمستر