• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کاهش خسارت ناشی از سرما

  • ۴۳۲
کاهش خسارت ناشی از سرما

یک) در اولین زمان ممکن و بدون نظر گرفتن شرایط بازار، نسبت به برداشت محصول اقدام نمایید، تا درختان زمان کافی برای آماده شدن را، داشته باشند.

دو) تمام کمبود های درخت را در پاییز و قبل از سرما با تکیه بر عناصر ریزمغذی (آهن، روی و منگنز)، پتاسیم، فسفات و اسیدآمینه جبران نمایند.

سه) یکی دوماه مانده به سرمای شدید، مقدار آبیاری را به حداقل خود برسانید و از مصرف کودهای ازته (سولفات آمونیوم، نیترات آمونیوم، ۲۰-۲۰-۲۰ و غیره) خودداری نمایید. این عمل باعث غلیظ شدن شیره پرورده، و دیرتر یخ بستن پیکره درخت می شود.

چهار) در شب های سرد، درختان را آبیاری کنید. (گرمای نهان ویژه آب، مقداری از سرمای محیط را به خود جذب می کند.) 

پنج) آبیاری بارانی، کاشت نزدیک تر و یا درهم درختان، انتخاب گونه متحمل (مثل لیموشیرین) و عدم کاشت گونه های حساس (مثل لیمو ترش) و روشن کردن بخاری باغی در بین درختان نیز اثر شگرفی در کاهش خسارات ناشی از سرما دارد.

شش) استفاده از توری های مخصوص، بر روی درختان و با کمک قیم اثر مطلوبی در جلوگیری از بروز خسارات ناشی از آفات و سرما و گرما خواهد داشت.

هفت) استفاده از ترکیب های حفاظت کننده ای که یک لایه فیزیکی را بر روی درختان و در راستای حفاظت از آن ها ایجاد میکنند، می تواند اثر قابل توجهی در کنترل سرما و هم چنین آفتاب سوختگی داشته باشد.