خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

آشنایی با گونه های مرکبات

  • ۱۴۱
آشنایی با گونه های مرکبات

مرکبات را میتوان در انواع خاک ها کاشت؛ یا این وجود در بعضی از اراضی سنگلاخی و باتلاقی و هم‌چنین اراضی شور، بایستی از کاشت آن ها خوددادی کرد. بهترین خاک، برای کشت مرکبات، اراضی شنی-رسی و یا رسی-شنی هوموس دار، می باشد. اگر حاصل خیزی زمین کم باشد، با اضافه کردن کود شیمیایی و یا حیوانی و یا کود سبز، میتوان حاصل خیزی را بالا برد‌.

و اما گونه ها و ارقام مرکبات:

*پرتقال ها بر حسب مشخصات ظاهری و ترکیبات شیمیایی، به چهار دسته، تقسیم می شوند

۱)ناف دار، ۲)رنگدار یا به زبان عامیانه توسرخ، ۳)گرد، ۴)غیراسیدی

برحسب زمان رسیدن به سه گروه: زودرس، میان رس و دیررس.

برحسب تعداد بذر به ارقام: ۱/بی بذر ۲/متوسط بذر ۳/پربذر تقسیم می شوند.

پرتقال گرد شامل ارقام زیر است:

هاملین، والنسیا، شاموتی، پارسون بران، سالوستیانا، مارس

پرتقال نافدار نیز شامل ارقام زیر است:

فراست ناول، واشنگتن ناول، تامسون ناول و پارنت ناول

پرتقال خونی:

مورو، سانگونلا، تاراکو، گراس سانگوئی 

*نارنگی ها نیز بر اساس خصوصیات، به دو دسته ماندرین و تانجرین تقسیم میشوند. این خصوصیات عبارت اند از: پوست، کیفیت گوشت، آب میوه و رشد عمومی درخت.

گروه ماندرین: ساتسوما، کلمانتین، دورگ های نارنگی تانجلو، نارنگی تاندور و نارنگی کمپلکس و سایر دورگ ها مانند کینو، کارا، فورمنت، فیرچایت و ویلینک

گروه تانجرین: پونکن، کلئوپاترااتابکی و محلی ایرانی

*گریپ فروت گوشت قرمز: بلاش، شامپرک

گریپ فروت گوشت سفید: دانکن، مارش

*لیموترش: از متداول ترین ارقام محلی آن: اورکا و لیسون

*لیموشیرین: از گروه لایم های غیراسیدی است.

دیگر ارقام مرکبات نیز شامل: *نارنج، *نارنج سه برگ، *پوملو، *کامکوات را میتوان نام برد.

کامکوات ها میوه های ریزی به اندازه و شکل بیضی، مانند خرما دارند که بوته های کوچک و بیشتر تزیینی دارند.

 

ابزار وبمستر