خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

آفت سوسک چوبخوار کاپنودیس

  • ۳۳۸۵
آفت سوسک چوبخوار کاپنودیس

روشهای مبارزه با سوسک چوبخوار کاپنودیس:

زمان ظهور حشره کامل در بهار است. حشره ماده به تعداد 400 تا200  تخم می گذارد. قسمت عمده تخم گذاری نیز، در اواخر بهار و تابستان می باشد. تخم گذاری معمولا به صورت انفرادی در اطراف یقه و شکافهای پوست یا شکاف های خاک انجام می گیرد. حشرات کامل نیز،کم حرکت هستند.

زمستان گذرانی به دو صورت حشره کامل در پناهگاهای مختلف، و لارو در زیر پوست قسمت های مختلف پایین درخت انجام می شود. این حشرات، در دوسال، یک نسل، تولید می کنند.

نحوه خسارت :

تغذیه لارو از لایه زاینده، بافت پوست ولایه نازکی از استوانه مرکزی می باشد.

در اثر تغذیه لارو جریان شیره گیاهی قطع شده،درخت ضعیف می گردد و در نهایت خشک می گردد.

توصیه های لازم جهت مبارزه با آفت :

۱/ هرس شاخه های خشکیده وخارج کردن آنها ازباغ وسوزاندن انها

۲/ تزریق سم دورسبان زیر پوست درختان وداخل  سوراخ ایجاد شده و بستن آنهابا گل یا پارافین و...

۳/اصلاح بافت خاک از طریق اضافه نمودن مواد آلی

۴/تغذیه اصولی و تقویت درختان با کودهای حیوانی کاملا پوسیده ،وشیمیایی به خصوص کود پتاس توام با آبیاری مناسب

۵/ مبارزه مکانیکی از طریق خارج ساختن به موقع لاروها از داخل کانال با مفتول سیمی

۶/ توصیه به مبارزه تلفیقی از طریق نصب تله نوری 

۷/ جمع آوری حشرات کامل ،یخ آب زمستانه

۸/جمع آوری بقایای گیاهی و رعایت بهداشت سطح

شایان توجه است:👇 

* همه موارد را باید در مبارزه و کنترل سوسک چوبخوار کاپنودیس انجام دهید.

 

ابزار وبمستر