• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

عارضه کتابی شدن

  • ۱۸۴۰
عارضه کتابی شدن

عارضه کتابی شدن (Fasciation) نوعی علامت بیماری است که به صورت پهن و کم قطر شدن ساقه یا تنه بروز می کند. تصویر بالا عارضه کتابی شدن روی درخت پسته را نشان میدهد. این عارضه در اثر عوامل مختلفی از جمله ویروسها، فیتوپلاسماها، باکتری ها و... ایجاد می گردد. برای جلوگیری از کتابی شدن می توان اقداماتی نظیر حذف و سوزاندن درختان و بوته های به شدت آلوده و همچنین عدم قلمه گیری از بوته های دارای علایم را انجام داد.