• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

عارضه کتابی شدن

  • ۳۲۴
عارضه کتابی شدن

عارضه کتابی شدن (Fasciation) نوعی علامت بیماری است که به صورت پهن و کم قطر شدن ساقه یا تنه بروز می کند. تصویر بالا عارضه کتابی شدن روی درخت پسته را نشان میدهد. این عارضه در اثر عوامل مختلفی از جمله ویروسها، فیتوپلاسماها، باکتری ها و... ایجاد می گردد. برای جلوگیری از کتابی شدن می توان اقداماتی نظیر حذف و سوزاندن درختان و بوته های به شدت آلوده و همچنین عدم قلمه گیری از بوته های دارای علایم را انجام داد.

ابزار وبمستر