• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کرونا و کشاورز

  • ۷۰۰

🔴📣📣  تمامی باغداران و فعالین در حوزه باغبانی باید موارد بهداشتی زیر را در خصوص پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا رعایت کنند:

 

هنگام‌ کار با کود، خاک و یا ابزارکار و سایر سطوح که امکان آلودگی وجود دارد، از دستکش استفاده کنند.

 

تا حد امکان از ابزارآلات کشاورزی (مانند قیچی ،اره و...)  به صورت اشتراکی استفاده نکنند. بعد از اتمام کار تمامی ابزار های کار را  ضدعفونی کنند.

 

از سموم کشاورزی برای گندزدایی سطوح، ابزارها و محصولات استفاده ننماید و از مواد ضدعفونی کننده مجاز استفاده کنند.

 

حضور کارگران در باغ را محدود کرده و در صورت لزوم کارگران به صورت شیفتی و با رعایت همه موارد بهداشتی فاصله امن و نکات ایمنی در باغ حاضر شوند.

 

هرس کاران نیز همانند سایر کارگران لازم است فاصله خود را از همدیگر رعایت کنند.

 

کارگرانی که تنگی نفس سرفه عطسه و تب دارند باید در خانه بمانند و تا زمان رفع کامل بیماری به محل کار نیایند.

 

از ظروف و کیسه های نو، سالم و تمیز برای حمل و بسته بندی محصولات استفاده کنید.

 

بعد از اتمام کار استحمام نمایند و لباس‌های آلوده خود را بشویند. همچنین لباس کار خود را از سایر لباس‌هایتان جدا کنند.

 

آب تمیز و صابون ، مواد شوینده کافی در اختیار افراد مشغول به کار در سطح باغ قرار داده شود. در باغ استفاده از ژل مخصوص برای ضدعفونی دست و ابزار کار مثل قیچی باغبانی و سطوحی مانند فرمان تراکتور باغی مناسب‌تر است .

 

توصیه های مرتبط با نحوه صحیح استفاده از دست در هنگام عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنج را به کارگران آموزش دهید.

 

آموزش کارگران در رابطه با اهمیت موضوع و بهداشت فردی و بهداشت محیط کار ، برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ضروری است.

 

گلخانه و سالن پرورش قارچ باید تهویه مناسب داشته باشد تا از ایجاد شرایط محیطی مناسب برای ویروس کرونا جلوگیری شود.

 

تمامی نهاده های مصرفی مثل گلدان ها، ظروف، کمپوست، خاک برگ ،ظروف مواد ضدعفونی کننده را قبل از ورود به گلخانه و سالن پرورش قارچ به طور کامل ضدعفونی کنید.

برای ورود به سالن پرورش قارچ یا گلخانه کفش مخصوص بپوشید. در ورودی گلخانه نسبت به تعبیه حوضچه مناسب برای گندزدایی کفش افراد یا لاستیک خودرو های وارده به محوطه واحد تولیدی اقدام کنید.

 

در عرضه محصولات حد امکان از روش‌های الکترونیکی مبادله پول استفاده کنید. از مبادله پول نقد خودداری کنید و پس از مبادله اسناد و چک با استفاده از کارت بانکی، دست خود را ضدعفونی کنید

 

از عرضه محصولات خوراکی گلخانه ای به صورت فله ای و روباز خودداری کنید.

 

ویروس کرونا در سطوح مختلف از چند ساعت تا چند روز زنده می ماند، بنابراین هر روز پس از ورود به گلخانه و سالن، ابزار مورد استفاده مثل دستگیره درها، شیرآلات ،کلید برق، قفسه ها و پنجره ها و ابزارهای پرکاربرد و نظایر آن را با مواد ضدعفونی کننده و گندزدایی مناسب تمیز کنید.