• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • جهرم، بلوار سپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

آفت سوسک سیاه گندم

  • ۱۸۵
آفت سوسک سیاه گندم

سوسک سیاه گندم یکی از آفات مهم گندم، جو و چاودار می باشد. لاروها، سفید رنگ و سر و قفسه سینه خرمایی رنگ و روی هر یک از حلقه های آن یک لکه قهوه ای وجود دارد و در حداکثر رشد ۲۵- ۲۰ میلیمتر طول دارد.

نحوه خسارت سوسک سیاه: 

تغذیه لاروها از جوانه ها و برگهای جوان گندم سبب خشک شدن برگها شده و خسارت آن، بصورت لکه ای در مزارع دیده می شود. لاروهای این آفت در پاییز و بهار در زیر خاک زندگی کرده و شب ها فعال شده و از برگهای جوان غلات تغذیه می کنند. دما و رطوبت برای ادامه حیات آنها بسیار موثر است و فعالیت تغذیه ای لاروها در دمای پایین و طول سرما کاهش می یابد‌.

بیولوژی آفت:

حشرات کامل در اواخر خرداد از دانه های گندم که درمرحله شیری هستند، شروع به تغذیه میکنند و در تابستان نیز از دانه های غلات سفت شده تغذیه می کنند. حشره کامل بعد از برداشت گندم در عمق ۱۰- ۸ سانتی خاک و سایر پناهگاه ها تابستان گذرانی می کنند.

مدیریت تلفیقی آفت: 

الف) زراعی :

یک- تناوب زراعی: استفاده از محصولاتی مانند نخود، کلزا و آفتابگردان

دو- عدم کشت گندم و جو در مزارع آلوده حداقل به مدت ۲ سال

سه- شخم عمیق تابستانه بلافاصله بعد از برداشت

ب) شیمیایی:

در مزارعی که تراکم لارو آفت ۳-۲ عدد در متر مربع است، مبارزه شیمیایی توصیه میگردد.