خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

آفات درخت انجیر و روش های مبارزه

  • ۱۲۷۲۹
آفات درخت انجیر و روش های مبارزه

آفت مورچه:

خسارت مورچه در باغات انجیر به دو طریق می باشد:

یک) زمان گرده افشانی: زنبور بلاستوفاگا را شکار کرده و باعث پایین آمدن میزان گرده افشانی و در نهایت ریزش میوه های تلقیح نشده می شود.

دو) موقع رسیدن و خشک‌ شدن میوه: با تغذیه از میوه‌های رسیده و خشک، باعث کاهش کیفیت و کمیت محصول می شود.

راه های کنترل آفت مورچه:

الف) استفاده از پسماند مواد غذایی در اطراف طوقه جهت تجمع جمعیت آفت بر روی آن در زمان گرده افشانی

ب) حذف تنه های قدیمی و فرسوده به منظور جلوگیری از تجمع مورچه در زیر پوستک ها 

آفت کنه تار عنکبوتی:

مسئله سازترین و آفت درجه یک درختان انجیر، کنه تارتن می باشد که این کنه با تغذیه از شیره سلولی برگ، به آن آسیب رسانده و در صورت تغذیه شدید، موجب برگ ریزی و خزان زودرس درخت انجیر خواهد شد.

راه های مبارزه با کنه تار عنکبوتی:

یک) جلوگیری از ضعف درخت و تقویت درختان با مرمت آبگیرها و نگهداری آب در محل آبگیرها‌

دو) حذف پوستک های درختان قدیمی و شاخه‌های خشک

سه) حتی المقدور عدم سمپاشی بی رویه باغات و انتخاب زمان مناسب مبارزه با کنه انجیر

چهار) استفاده از سموم کنه کش اختصاصی که نوع سموم مورد استفاده، بستگی به مراحل رشدی کنه و میزان تاثیر و دوام سموم کنه کش (به منظور حفظ دشمنان طبیعی آفت) دارد.

پنج) آسفالت جاده ای بین باغات به منظور جلوگیری از گرد و خاک و عدم آلودگی درختان به آفت کنه 

آفت مگس سرکه:

مگس سرکه در درجه حرارت ۲۹-۱۳ درجه سانتیگراد فعال می باشد. این حشرات به میوه های در حال ترشیدگی حمله می کنند، ولی وقتی تراکم آن ها زیاد باشد، به میوه‌های رسیده سالم نیز حمله می کنند و از سوراخ انتهایی میوه وارد آن شده و درون میوه تخم ریزی نموده و همراه با تخم ریزی، شرایط فساد میوه را فراهم می آورد.

راه های مبارزه با مگس سرکه:

یک) با توجه به اینکه این آفت در سال هایی طغیان می کند که میزان رشد رویشی درختان در آن سال ها بسیار مناسب می باشد و میزان رشد رویشی زیاد باعث کاهش نوردهی و افزایش خسارت به میوه می شود، لذا یکی از راهکارهای جلوگیری از خسارت این آفت، عدم آبیاری تکمیلی در سال هایی که بارندگی با پراکنش مناسب وجود داشته باشد.

دو) استفاده از مواد جلب کننده مگس سرکه مانند پروتئین هیدرولیزات

سه) استفاده از ماده پروتئین هیدرولیزات در درختان آلوده و‌ خودداری از استفاده ماده مذکور در کل باغ

چهار) جمع آوری میوه‌های لهیده و در حال فساد و‌ معدوم کردن آنها 

آفت شپشک ستاره ای انجیر:

این آفت بیشتر به شاخه های جوان حمله کرده و در صورت شدت زیاد، برگها و میوه ها را مبتلا می کند. این آفت، ترشحات عسلک مانند در روی برگها و شاخه و تنه از خود باقی می گذارد. درختان مبتلا به آفت، زودتر از درختان سالم منطقه، خزان می کنند و میوه های آن ها ریز و چروکیده می شود.

راه کنترل آفت شپشک ستاره ای انجیر:

چون زمان بروز طغیان آفت در زمان گرده افشانی انجیر و برداشت میوه انجیر می باشد، لذا هیچ گونه‌ سمپاشی توصیه نمی گردد و تنها روش مبارزه با این آفت، حذف شاخه های آلوده و معدوم نمودن آن می باشد.

ابزار وبمستر