• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • جهرم، بلوار سپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

علت زرد شدن و ریزش برگهای خرمالو

  • ۱۵۵
علت زرد شدن و ریزش برگهای خرمالو

کمبود عناصر غذایی در درختان خرمالو سبب کمرنگ شدن برگ ها و کوتاه شدن شاخه های تازه تولید شده می شود. رشد شاخساره کمتر از ۳۰ سانتیمتر در سال، نشان دهنده نیاز کودی درختان است. وجود پتاسیم در طعم و مقدار قند میوه و همچنین اندازه نهایی میوه تأثیر مثبت دارد. کمبود نیتروژن سبب کاهش رشد شاخساره، تشکیل نشدن جوانه های بارور و کوچک ماندن میوه ها می شود، ضمن اینکه کوددهی بیش از حد درختان خرمالو با نیتروژن، به ریزش میوه ها منجر می گردد .

حساسیت های مربوط به درخت خرمالو را می توان در مواردی چون زهکشی ضعیف و نامناسب خاک، کمبود اکسیژن در خاک، آب ماندگی در پای درخت و هم چنین آبیاری بی رویه خلاصه کرد. آبیاری های زیاد و غرقابی موجب پوسیدگی ریشه و طوقه درخت در اثر بیماری های قارچی می شود که در نتیجه آن زرد شدن برگ ها را به دنبال دارد. خاک فشرده و قلیایی و آب دارای کربنات، سبب کمبود آهن می شود که علائم آن در برگ های جوان ظاهر می شود و اصلاح خاک می تواند فوراً این شرایط را بهبود ببخشد.

درختان خرمالو دوره های کوتاه خشکی را به خوبی تحمل می کنند. دوره های طولانی خشکی، سبب ریزش میوه ها و برگ های درخت می شود. ریزش برگ های درخت در چنین شرایطی آفتاب سوختگی میوه های باقیمانده را موجب می شود. قارچ هایی که عامل این بیماری و پوسیدگی می شوند، انواع مختلف این درخت در سنین مختلف را مورد هجوم قرار می دهند و از راه های خاک، آب و نهال آلوده منتقل می شود. این قارچ بسیار آبدوست است و در آب، در خاک های با زهکشی نا مناسب و خاک های سنگین به سرعت زیاد می شود. 

بهترین راه مبارزه با این بیماری، پیشگیری از طریق رعایت نکات زیر است:

یک) در باغ های قدیمی که طوقه زیر خاک قرار گرفته است، برای جلوگیری از این بیماری باید خاک پای درخت را کنار زد و تا نزدیک ریشه پیش رفت تا طوقه در بیرون و در معرض هوا قرار بگیرد. باید توجه داشت که در اجرای این عملیات به طوقه  گیاه آسیب وارد نشود.

دو) با توجه به اندازه درخت، حلقه ای به شعاع نیم متر دور درخت ایجاد نمایید تا آب به طوقه درخت نرسد. در خاک برداری به این صورت، به اصطلاح تشتکی باید دقت کنید که نه خاک طوقه را بپوشاند و نه آب به پای طوقه برسد.

سه) اگر پوسیدگی در طوقه درخت کم تر از یک سوم دور آن باشد، می توان با چاقوی تیز بخش های پوسیده را تراشید تا به قسمت سالم طوقه رسید؛ پس از آن تنه و طوقه را در محلول بردو ضد عفونی کرد و نهایتاً محل را با خمیر بردو پوشاند. توجه کنید که در استفاده دوباره از چاقو برای درختان دیگر آن را با بردو ضد عفونی کنید.

چهار) اگر این پوسیدگی به بیش از یک سوم رسیده باشد، باید فقط به کنار زدن خاک پای درخت بسنده کنید. این عمل به عمر درختتان اضافه خواهد کرد.

پنج) نگهداری همیشگی از درختان در باغات مشکل دار، بسیار مهم است و باید نوع و میزان تغذیه در آن ها به طور دقیق رعایت شود. مصرف کودهای شیمیایی و آلی تاثیرات مثبتی در درمان این امراض دارد.

شش) بهترین خاک برای این درختان، خاک های لومی عمیق با زهکشی مناسب می باشد. بهترین پی اچ برای خرمالو بین ۶٫۵ تا ۷٫۵ تشخیص داده شده است.