• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • جهرم، بلوار سپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

بیماری آلترناریا یا لکه موجی قهوه ای مرکبات

  • ۱۸۳
بیماری آلترناریا یا لکه موجی قهوه ای مرکبات

قارچ عامل بیماری گیاهی لکه قهوه ای آلترناریای مرکبات یا پوسیدگی آلترناریایی مرکبات، بیشتر به سرشاخه های ترد و جوان حمله کرده و برگ های مسن دربرابر این بیماری مقاوم هستند.

بیماری به صورت لکه های قهوه ای بافت مرده (نکروتیک) روی برگ، میوه و سرشاخه های جوان برخی از ارقام مرکبات دیده می شود. این لکه ها معمولاً در اواسط بهار روی برگ ها ظاهر شده، به سمت رگبرگ پیشروی می کنند. این لکه ها، حاشیه ای زرد رنگ دارند که در اثر سم عامل بیماری زا بوجود آمده و به سرعت بافت گیاه را از بین می برد.

بیماری غالباً سبب ریزش زود هنگام میوه های جوان شده و یا در سطح پوست آنها برجستگی های کوچکی به رنگ قهوه ای یا قهوه ای تیره ایجاد می کند. سطح لکه های روی پوست میوه به سهولت جدا شده و می ریزد و در نتیجه حالت آبله ای به پوست میوه داده و چنین میوه هایی ارزش بازار پسندی خود را از دست می دهند.

وقوع آلودگی این بیماری در دو مرحله ظهور و خسارت میزند از ۲۰ اردیبهشت تا ۱۵ خرداد و زمان برداشت یا قبل برداشت (حدوداً ۱۵ مهرماه). این بیماری با بارش قطرات باران مخصوصاً روی ناف برخی ارقام نارنگی و تامسون تشدید می‌شود.

 

روش کنترل و مبارزه با بیماری:

۱- برای کنترل این بیماری بایستی در زمان برنامه ریزی برای احداث باغ نسبت به هرس ارقام مقاوم اقدام نمود.

۲- هرس به موقع و حذف بقایای آلوده گیاهی

۳- دوری از آبیاری زیاد و کوددهی کودهای ازته

۴- درختان آلوده را با سموم مناسب محلول پاشی کنند.

سم رورال تی اس ۱/۵ در هزار را در دو مرحله سم پاشی شود.