• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • جهرم، بلوار سپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کابردهای آمینواسید

  • ۲۰۴
کابردهای آمینواسید

آشنایی با نقش آمینواسید در گیاه:

آمینو اسیدها بلوک های سازنده پروتئین ها هستند و نقش کلیدی در تمام حیات روی کره زمین ایفا می‌کنند و در بسیاری از عملکردهای حیاتی سیستم های بیولوژیکی مشارکت می کنند؛ برای مثال عملکرد ویژه ای به عنوان هورمون یا آنزیم دارند. حیات روی کره زمین بدون وجود آمینو اسیدها هیچگاه شکل نمی گرفت و موجودیت آن میتواند متوقف شود. شاید واژه آمینواسیدهای ضروری را شنیده باشید. این در اشاره به نیازهای بشر است زیرا بدن انسان قادر به تولید این آمینو اسیدها نیست و باید آنها را از رژیم غذایی خود بدست آورد. در مقابل، اغلب گیاهان قادر به ترکیب آنچه نیاز دارند هستند. با این حال، این فرآیند نیاز به انرژی فراوان دارد. در محیط خاکی طبیعی با اکوسیستم سالم و شکوفا، گیاهان آمینو اسیدها را از تجزیه مواد ارگانیک به دست می آورند. گیاه در زمان نیاز آنچه لازم دارد را تولید میکند. متاسفانه، کشاورزی مدرن حیات خاک سالم را تضعیف و نابود کرده و سطح تشکیل طبیعی آمینو اسیدها را کاهش داده است. بنابراین، گیاهان نیاز به افزایش انرژی در تولید آمینو اسید دارند که از صرف انرژی در بخش های سودمندتر جلوگیری می کند. با توجه به این نکات، ایده خوبی است که گیاهان آن را از آمینو اسیدهای آماده و از طریق تغذیه برگی یا ریشه فراهم کنند. نکنه حائز اهمیت دیگر، این است که پیش از اینکه آمینو اسیدها بتوانند کاربرد ضروری در گیاهان داشته باشند، باید از نظر زیستی در دسترس باشند و در واقع باید با مولکول ها و زنجیره های کوچک باشند. بنابراین تنها اعمال آمینو اسیدها در گیاه کافی نیست.

چند مورد از کاربردهای آمینواسید در گیاه:

آمینواسید ها، کلات کننده عنصرهای کم تحرک بوده و ضمن قابل جذب نمودن آن ها، توان جذب برگی آن‌ها را نیز بالا می برد. بنابراین توصیه می شود در محلول پاشی عناصر ماکرو و میکرو، حتما از اسید های آمینه، استفاده گردد. افزایش تولید کلروفیل، ارائه منبع غنی از نیتروژن ارگانیک، تحریک تولید ویتامینها، تأثیر بر سیستمهای آنزیمی مختلف، تحریک گل دهی، افزایش سرعت رسیدگی میوه، حمایت از محیط میوه، افزایش محتوی مغذی، اندازه، طعم و رنگ میوه ها، افزایش کیفیت محصول، افزایش مقاومت در برابر پاتوژنها و آفتها، حمایت از گیاه در برابر فشارها و استرس های زنده مانند آفات و ویروسها و غیر زنده مانند سرمازدگی، کم آبی، سموم و غیره. استرس غیر زیستی، از جمله دمای بالا یا پایین، خشکی، حملات آفتها، بیماری، یا فیتوتاکسیک در اثر استفاده از آفت کشهای شیمیایی آثار منفی بر متابولیسم گیاه دارند. به طور حتم این امر موجب کاهش کیفیت و میزان محصول میشود. استفاده از مکمل آمینو اسید قبل، در زمان، و پس از شرایط استرس زا، به گیاهان بلوکهای سازنده میدهد که به طور مستقیم پیشگیری کننده بوده و اثر بازسازی دارد. نکته مهم و قابل توجه ای که باید در نظر داشت این است که در زمان گلدهی و گرده افشانی، به هیچ وجه نباید از آمینواسیدها استفاده شود‌.