خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه گوجه فرنگی

  • ۳۰۹۹
بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه گوجه فرنگی

این بیماری در اثر فعالیت قارچ فوزاریوم، ایجاد می شود. در گستره وسیعی از خانواده های گیاهی، از جمله حبوبات، صیفی جات و خانواده سولاناسه دیده می شود. فعالیت این قارچ در خاک های شنی و اسیدی بیشتر است. علائم این بیماری در زمان میوه دهی، با زردی برگ های پایین شروع و به تدریج به برگ های بالا می رسد. پژمردگی و در نهایت مرگ گیاه، از دیگر علامت های قسمت های هوایی گیاه است. در روزهای گرم و با پیشرفت بیماری، کل سیستم ریشه قهوه‌ ای و پایین ربشه پوسیده می شود. هم چنین نواحی قهوه ای شکلاتی، در قسمت های نزدیک به سطح خاک، دیده می شود که به آوندها نیز می رسد.

از راه های مقابله و پیشگیری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) حذف کامل بوته های آلوده و از بین بردن آن ها خارج از مزرعه،

ب) ضدعفونی کردن بذرها قبل از کاشت،

ج) سم پاشی با بردوفیکس

ابزار وبمستر